zondag 14 juli 2024
Nestkastje voor koolmeesjes
Nestkastje geplaatst door gemeente, langs de Sterrenlaan

Bestrijding eikenprocessierupsen van start

Veldhoven – Het is tijd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Nu ontwikkelen de eitjes zich tot rupsen. In de loop van april gaat ook het blad van de eikenbomen weer groeien. De gemeente heeft het plan klaar. Ze houdt rekening met de ervaringen van vorig jaar, toen er erg veel overlast was.

De bestrijding gebeurt op plekken waar inwoners er het meeste last van kunnen hebben. Het gaat om meer bomen dan in 2020. Bomen die vorig jaar overlast gaven, worden binnenkort vooraf behandeld. Vorig jaar zijn hier alleen de nesten weggehaald. In een groot aantal eikenbomen hangen nestkastjes voor meesjes. Onder andere op plekken waar veel mensen komen, zoals bij kinderboerderij De Hazewinkel en MFA Midden. De vogeltjes gebruiken de nestkastjes goed. Ze voeren hun jongen met allerlei insecten, óók met de eikenprocessierups. Zo helpen ze steeds meer mee met de bestrijding.

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups met biologische middelen. Dat gebeurt als de eikenblaadjes beginnen te groeien. Met een boomnevelspuit spuit ze de bestrijdingsvloeistof zo hoog mogelijk in de bomen.

Langs de Sterrenlaan gaat dat anders. In deze eikenbomen komen beschermde vlindersoorten voor. Op aanwijzing van de Vlinderstichting worden deze eikenbomen bespoten met aaltjes (een soort miniwormpjes die processierupsen opeten). De eerste bespuiting is afhankelijk van de bladontwikkeling in april. De tweede bespuiting is ongeveer twee weken daarna. Dit gebeurt in de avond of nacht, want alleen dan werkt het middel: als het wordt blootgesteld aan daglicht is het niet of nauwelijks meer actief.
Ook na de preventieve bestrijding kunnen er nog steeds nesten in de eikenbomen komen. In dat geval worden die weggezogen.

In eikenbomen die niet preventief zijn besproeid, worden de nesten alleen weggezogen op plaatsen waar meerdere mensen er veel last van hebben, zoals langs drukke fietsroutes, wandelroutes en bij speelterreinen. In bos- en natuurgebieden is er geen bestrijding, daar mogen de natuurlijke vijanden hun werk doen. Langs de toegangspaden staan straks wel waarschuwingsborden.

Het Kennisplatform eikenprocessierups op www.processierups.nu geeft antwoord op veel vragen.