woensdag 17 april 2024

Dinsdag wordt nieuwe burgemeester van Veldhoven bekend

Dinsdagavond 18 september maakt de Veldhovense gemeenteraad bekend welke kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Veldhoven. Deze bekendmaking vindt plaats in een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

Met de voordracht van de nieuwe burgemeester breekt er voor Veldhoven bestuurlijk een nieuwe periode aan. Bijna een jaar geleden werd na 10 jaar afscheid genomen van burgemeester Mikkers. Daarna is het proces voor een nieuwe burgemeester in Veldhoven gestart. In de raadsvergadering van 8 mei 2018 stelde de raad de profielschets vast voor de nieuwe burgemeester. Deze profielschets is mede tot stand gekomen met de inbreng van Veldhovenaren, die een enquête konden beantwoorden met punten die zij belangrijk vonden voor een nieuwe burgemeester. Ook stelde de raad een vertrouwenscommissie in om de voordracht van een nieuwe burgemeester voor te bereiden.

Deze commissie voerde meerdere gesprekken met kandidaten. De procedure is voorspoedig verlopen. Om de raad zo snel mogelijk een voordracht te laten doen en deze te delen met de inwoners, vergadert de raad op 18 september over de voordracht in beslotenheid en maakt de raad vervolgens in een openbare vergadering bekend wie wordt voorgedragen voor de benoeming tot burgemeester van Veldhoven later dit jaar.

De openbare vergadering waarin de nieuwe burgemeester van Veldhoven bekend wordt gemaakt start naar verwachting tussen 19.00 en 19.30 uur. Deze vergadering is ook LIVE op Omroep Veldhoven TV te volgen via de kabelkanalen van o.a. KPN, Ziggo en Vodafone.