zondag 26 mei 2024

TV – Kerktoren is weer hersteld

Dinsdag 19 mei 2020 is de kerktoren van de Christus Koning Parochie aan de Kapelstraat-Zuid weer in volle glorie hersteld. Na restauratie zijn de haan en het kruis weer teruggeplaatst, terwijl de wijzers en de wijzerplaat voorzien zijn van LED-verlichting.