woensdag 24 april 2024
Pol van Boekel reikt certificaat uit aan Dick Bijkerk - Foto: Omroep Veldhoven

UNA gecertificeerd voor arbitragebeleid

Zeelst – Voetbalvereniging UNA ontving zaterdag als eerste vereniging in Nederland de nieuwe KNVB/ARAG Fairplay certificering voor het arbitragebeleid bij de club. FIFA scheidsrechter Pol van Boekel reikte het certificaat uit in tegenwoordigheid van vertegenwoordigers van de KNVB en ARAG. Tevens ontving de Zeelster club een speciaal oranje-shirt vanwege het 130-jarig bestaan van de voetbalbond.

UNA is sinds 2013 gecertificeerd voor haar arbitragebeleid. De afgelopen maanden deed de KNVB een herbeoordeling van alle 90 gecertificeerde verenigingen. Zoals Dick Bijkerk (gediplomeerd scheidsrechtercoördinator en jeugdvoorzitter van UNA) aangeeft: “Een certificaat heeft alleen waarde als je daarna zorgt voor continuïteit in je beleid. En UNA is goed uit de her-certificering gekomen”.

Een vereniging kan het KNVB/ARAG Fairplay certificaat alleen behalen als het arbitragebeleid aan diverse criteria voldoet. Dick Bijkerk legt uit: “minimaal 95% van de wedstrijden moet gefloten worden door een gediplomeerde scheidsrechter, het scheidsrechtersbeleid moet met bestuurlijke ondersteuning verankerd zijn in de vereniging, opleiding en begeleiding moeten aanwezig zijn met een gediplomeerde scheidsrechtercoördinator en er moet aandacht zijn voor spelregelinfomatie op de website.

Jos Blatter en UNA-voorzitter Peter Smetsers poseren met de geruilde shirts – Foto: Omroep Veldhoven

Speciaal oranje-shirt
Een initiatief van de KNVB is het project shirtjes ruilen. Vanwege het 130-jarig bestaan van de KNVB heeft de voetbalbond een speciaal oranje-shirt laten maken met daarin ontwerpelementen van alle shirts die in Nederland voorkomen. De bedoeling van de KNVB is om bij alle Nederlandse verenigingen dit speciale shirt uit te reiken en daarvoor in ruil een shirt van de vereniging zelf terug te krijgen. Zo creëert de KNVB op de Campus in Zeist een galerij met shirts van alle circa 3000 Nederlandse voetbalverenigingen. Op de foto poseren UNA voorzitter Peter Smetsers en Jos Blatter met het speciale KNVB-shirt.

Week van de Scheidsrechter
De officiële overhandiging van het KNVB/ARAG Fairplay certificaat vond plaats op de eerste dag van de Week van de Scheidsrechter. Tot en met 13 oktober worden scheidsrechters in Nederland in het zonnetje gezet. In het kader van deze week werd bij UNA Frank Lommers uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Hij is al actief met fluiten vanaf 2007, hij vervult de rol van praktijkbegeleider en hij is coach bij de scheidsrechtersopleidingen.